«Powrót

Dbamy o bezpieczeństwo uczestników 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dbamy o bezpieczeństwo uczestników 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dbamy o bezpieczeństwo uczestników 41 sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Zdjęcie przedstawia punkt kontroli - pojazdy z napisem
Zdjęcie przedstawia punkt kontroli - urządzenie do kontroli pojazdów obok centrum kongresowego ICE w Krakowie

Od 2 lipca br. w Krakowie odbywa się 41 sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ranga, skala i czas trwania imprezy – podczas 10 dni obrad blisko 3 tysiące delegatów reprezentujących ponad 180 państw będzie podejmować decyzje dotyczące dóbr kultury i przyrody na całym świecie – to wszystko stanowi dla organizatorów i służb poważne wyzwanie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestnikom spotkania. Z ogromną satysfakcją i przyjemnością informujemy, że doskonałe oceny i opinie dotyczące pracy funkcjonariuszy służby celno-skarbowej podczas zabezpieczania ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży skutkuje tym, że również w tym roku zostaliśmy zaproszeni do działań podczas zabezpieczenia sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Podczas trwania krakowskiego spotkania w wyznaczonych miejscach w centrum Krakowa są zlokalizowane mobilne punkty selektywnej kontroli bezpieczeństwa, gdzie funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Olsztyna, Rzeszowa i Białegostoku, obsługujący mobilne urządzenia rentgenowskie AFSCAN współdziałają z policjantami podczas kontroli bezpieczeństwa. Natomiast w strefie zamkniętej wokół Centrum Kongresowego ICE – miejsca gdzie odbywają się obrady sesji – pracuje urządzenie rentgenowskie SILHUETTE SCAN MOBIL, którym funkcjonariusze warmińsko–mazurskiej służby celno-skarbowej prześwietlają wszystkie towary wjeżdżające na teren centrum. Ponadto Krajową Administrację Skarbową w sztabie operacji reprezentują dwaj oficerowie łącznikowi z Izby administracji Skarbowej w Krakowie.