Numery rachunków bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Numery rachunków bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Numery rachunków bankowych Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

  Numery rachunków bankowych dla wpłat podatków:
   
  NBP O/O Kraków 
   
  15 1010 1270 0043 4322 2100 0000 - Podatek dochodowy od osób prawnych 
  62 1010 1270 0043 4322 2200 0000 - Podatek od towarów i usług
  12 1010 1270 0043 4322 2300 0000 - Podatek dochodowy od osób fizycznych
  06 1010 1270 0043 4322 2700 0000 - Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
   
  NBP O/O Bydgoszcz
   
  39 1010 0055 0201 2710 0007 0000 - Podatek od czynności cywilnoprawnych
   
   
  Aktualne numery rachunków bankowych Urzędu na które należy wpłacać podatki są opublikowane w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 123).
   
  W przypadku wpłaty podatku po raz pierwszy na rachunek – prosimy o zweryfikowanie prawidłowości rachunku bankowego.
   
  Infomujemy, że rachunki prowadzone w O/O NBP w Krakowie dla Izby Celnej w Krakowie z dniem 1 marca 2017r. zostały przejęte przez Urząd Skarbowy w Nowym Targu. Zachowane zostały dotychczasowe numery rachunków, natomiast zmianie uległa ich nazwa w systemach informatycznych NBP.

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  • opłata paliwowa

   

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

   

  Konta bankowe dla dochodów niescentralizowanych - 
  konta Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Numery rachunków bankowych Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz sum depozytowych z tytułu należności niescentralizowanych.

  • zabezpieczenia należytego wykonania umów,
  • wadium,
  • bilon wyjęty z automatów i środków pieniężnych, w stosunku do których trwają postępowania sądowe w sprawach nie podjętych depozytów

   

  87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 87 1010 1270 0004 0413 9120 2000

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • dochody budżetu państwa z tytułu wyroków sądów zasądzających zwrot kosztów, 
  • opłaty za wydanie kserokopii/wydruków,
  • należności cywilnoprawnych

   

  69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

   

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 69 1010 1270 0004 0422 3100 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Informacje o rachunkach bankowych dla poszczególnych izb administracji skarbowej są dostępne na ich stronach internetowych.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.04.2017 Data publikacji: 07.04.2017 17:02 Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2017 13:36
  Autor: Monika Jakutin Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Katarzyna Drabik
  Rejestr zmian