Majątek Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

  Majątek Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

   

  Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienie właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Izba Administracji Skarbowej w Krakowie, obejmuje dobra ruchome, nieruchome i prawne, a także inne prawa mające wartość pieniężną, w tym m.in. aktywa finansowe.
   
  W skład majątku Izby Administracji Skarbowej w Krakowie wchodzą następujące składniki - stan na dzień 31 grudnia 2016 roku:
   
  Nazwa Wartość brutto na 31.12.2016 Umorzenie na 31.12.2016 Wartość netto na 31.12.2016
  Grunty 21 605 510,50 0,00 21 605 510,50
  Budynki i lokale 190 673 312,48 56 102 217,55 134 571 094,93
  Urządzenia techniczne i maszyny 26 546 615,03 23 216 361,78 3 330 253,25
  Środki transportu 3 106 648,39 2 846 539,32 260 109,07
  Inne środki trwałe 2 966 159,65 2 662 780,89 303 378,76
  Pozostałe środki trwałe umarzane jednorazowo 37 247 278,52 37 247 278,52 0,00
  Wartości niematerialne i prawne 442 612,16 434 637,38 7 974,78
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo 1 914 611,17 1 914 611,17 0,00

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 23.02.2017 15:06 Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2017 16:17
  Autor: Jarosław Janicki Osoba publikująca: Monika Jakutin Osoba modyfikująca: Monika Jakutin